Destructie

Destructie via de Dikke van Dale betekent letterlijk: “Totale vernietiging of verwoesting”. Destructie

is geen crematie maar uw huisdier wordt verwerkt tot stoffen die als brandstof dienen voor de

industrie. Wettelijk is dít ook vastgelegd omdat het stoffelijk overschot de volksgezondheid zou

kunnen schaden of dierziektes zou het kunnen verspreiden. Dit is de reden dat het dier dus

onschadelijk of vernietigd dient te worden.

Voor meer info over destructie verwijzen wij u naar www.watisdestructie.nl