Prepareren

Sommige mensen kunnen na het overlijden van hun dier.

Er moeilijk afstand van doen.

Dan is er de mogelijkheid om een dier te laten prepareren of te wel laten opzetten.

Uw hond  een individu met een eigen karakter waar u aan wilt blijven denken. 

Onder prepareren wordt verstaan het behouden, conserveren van dode natuurlijke objecten.

Uw hond laten opzetten wat houd dit in.

Men gebruikt hiervoor bijna altijd alleen maar de huid van het dier, en afhankelijk van de gekozen

methode de schedel en de beenderen.

Dus eigenlijk houd u maar 10% over van uw hond. 

Wat zorgvuldig wordt gemodelleerd zo als uw hond was.

Het restant wat overblijft gaat naar destructie of als nog begraven of cremeren.

Men moet er wel rekening mee houden dat het benaderen van de oogopslag van het levende dier

onmogelijk is.

Houd er wel rekening mee dat u vaak vele negatieve reactie zult krijgen van mensen.

Het moet daarom altijd een wel overwogen keus zijn van u zelf.

En daar bent u niemand uitleg voor schuldig.